racksync_dash.png
RACKSYNC

AUTOMATED YOUR LIFE

บจก.แรคซิงค์ คือผู้เชี่ยวชาญด้าน Automation และ Smart Solutions ทุกขนาด เรามีบริการให้คำปรึกษาตลอดจนวางระบบ ติดตั้งและมอนิเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทรับพัฒนา Software As A Service แบบครบวงจรอีกด้วย

Consult & Deploy

บริการให้คำปรึกษา พัฒนาและวางระบบโครงสร้างและติดตั้งระบบ Automation สำหรับบ้านพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท หรือองค์กรทุกขนาด

Training Course

ให้บริการเทรนนิ่งช่างและวิศวกรในระดับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้าน Automation

Research & Development

ที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้าด้าน IoT หรือพัฒนาระบบ Automation เฉพาะทางให้กับเอกชนและองค์กรของรัฐ

Demo
Develop & Deploy Services

API Gateway Specialist

เรามีทีม System Engineer และ DevOps ที่มีประสบการณ์ด้านงานระบบโดยตรงคอยบริการออกแบบ วางระบบและติดตั้ง API Gateway สำหรับองค์กรหรือบริษัท โดยจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือตอบสนองกลุ่มลูกค้าทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงระดับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่

Setup & Deploy

Build Automation

Monitoring

Customization

demo
ทำไมต้องมี API Gateway

What API Gateway
Standing for ?

สำหรับลูกค้าที่มี Microservice ที่ซับซ้อน ตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักสิบ
แน่นอนว่า การเข้าถึงแต่ละ service endpoint เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก การมี API Gateway นอกจากจะมีไว้ลดภาระงานของ Developer แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก

  • องค์กรหรือหน่วยงานที่กำลังขยายหรือสเกล platform ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังขาด infrastructure ด้าน API หรือมีแล้วแต่ยังไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง
  • บริษัท / องค์กร ที่มี Mobile Application ให้บริการวงกว้าง ที่ต้องการ Gateway คอยเชื่อมต่อกับ services หลังบ้านหลายตัว
  • บริษัทที่กำลังมองหา DevOps คอยดูแลระบบ Backend ที่มี Services จำนวนมาก
  • บริษัท / องค์กร ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้าน infrastructure
Demo
Services

HOME
AUTOMATION

ด้วย Known How ที่เรามีทำให้เราสามารถนำเทคโนโลยีมาแก้โจทย์ปัญหาในบ้านพักอาศัยหรือออฟฟิศ เพื่อให้การชีวิตสะดวกสบาย ปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น เรามีทีม Engineer และทีมช่าง Technical คอยให้บริการครบวงจร ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถออกแบบระบบหรือดีไซน์ตามความต้องการได้อย่างละเอียด

บริการติดตั้งสมาร์ทโฮม
บริษัทรับติดตั้งสมาร์ทโฮม

Fully Customization

ปรับแต่งได้ตามใจเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัย

User Friendly

มีการปรับแอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย สะดวก ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก

Beautiful Interface

มีการออกแบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้อย่างสวยงาม

More Integration

เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ได้มากกว่า

Advanced Automation

มีระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นและออกแบบได้ตามใจผู้พักอาศัย

Cloud Free

ไม่ต้องอาศัย Cloud Service เมื่อขาดการติดต่อจากโลกภายนอกก็ยังสั่งงานจากภายในบ้านได้

COURSE & TRAINING

บจก.แรคซิงค์ คือผู้ให้บริการคอร์สเทรนนิ่ง Home Assistant ทั้งแบบ Workshop และแบบ Online ด้วย Video Conference รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถสร้างระบบ Smart Home ส่วนตัวด้วยซอฟแวร์ Home Assistant รวมถึงยกระดับความปลอดภัย ออกแบบระบบ Home Automation อย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป ผู้ดูแลระบบ นักพัฒนา นิสิตนักศึกษา ถ่ายทอดจากประสบการณ์และการทำงานจริง หลักสูตรมุ่งเน้นการลงไปที่การลงมือปฏิบัติและสร้างระบบที่ใช้ได้จริง เพื่อนำไปใช้งานส่วนบุคคลและต่อยอดหรือนำไปให้บริการมีแบบฝึกหัดและวีดีโอให้ทบทวน เนื้อหาอัพเดทล่าสุด โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็นสามระดับ